Historie

Det er funnet spor på Mausund etter steinalderkultur og en vet at 11 gårder var i drift på stedet rundt år 1000. Fra 1800-tallet vokste befolkningstallet langs hele kysten, en vekst som varte til etter andre verdenskrig.

I likhet med mange fiskevær hadde også Mausund sine væreiere. Fra 1537 var Kongen eier av fiskeværet, men i 1660 ble det solgt til Gertrud Rosing Parelius og Rasmus Rosing Parelius. I 1792 ble Mausund solgt til Kock-familien, som også eide naboværet Sula. I 1820 overtok Parelius-familien igjen. I 1850 overtok kjøpmann Astrup fra Kristiansund været og han ble også den siste væreier. Ved folketellingen i 1875 var det 293 innbyggere på stedet. I 1901 ble Mausund solgt og 14 av oppsitterne fikk kjøpe sine egne eiendommer.

Etter andre verdenskrig fikk Mausund et økonomisk oppsving. Svikten i sildefisket på 60-tallet ble delvis kompensert med annet fiske til lokal næringsmiddelindustri. Midt på 70-tallet ble det stans i eksporten av tørrfisk til Nigeria, saltfisk til Brasil, samt at sjøfisket etter laks ble regulert. På toppen var den generelle sesongen med fiske etter hvitfisk dårlig to år på rad. Dette førte til igangsetting av flere offentlige og private prosjekter, blant annet skoleutbygging.

Mausundaksjonen i 1976 var en reaksjon mot reguleringen av sjøfisket etter laks, men aksjonen fikk ikke omverdenens støtte og ble avblåst. Den ble imidlertid starten på avfolkningen av været, ettersom laksefisket var det økonomisk viktigste for fiskerne på stedet.

[Informasjonen er hentet fra Wikipedia]